Takskottning

Undvik snö och isrelaterade olyckor.
Kraftigt snöfall under vinterhalvåret och ny direktiv gällande fastighetsägarnas ansvar för snö och is bortagning på tak har resulterat i att man som fastighetsägare behöver säkerställa en stabil och kontinuerlig process för takskottning. Om man inte har ett avtal med en samarbetspartner så riskerar man att stå utan resurser när takskottning behöver utföras.

Genom att teckna ett avtal med Svensk Byggservice säkerställer ni att ni alltid har resurser när snön kommer.

Du som kund kan välja antingen ett avropsavtal som innebär att du proaktivt kontaktar oss och vi inställer oss inom avtalad tid eller att Svensk Byggservice bevakar din fastighet och bedömer när takskottning behöver utföras.


Bevakningsavtal med ansvar gentemot tredje man.
Svensk Byggservice AB bevakar din fastighet, bedömer vad som
behöver utföras samt när. Vi tar hela ansvaret gentemot tredje
man oavsett om vi arbetar på din fastighet eller inte.

Avropsavtal
Din fastighet finns med på vår lista och vi utför takskottning efter att du har kontaktat oss. Oavsett avtalsform innebär det en snöskottnings- och istappsborttagningsberedskap inom 24 timmar för er fastighet i form av avsatt personal, livlinor, bockar med mera.

För er som vill knyta ett avtal med Svensk Byggservice,
kontakta oss antingen via
avtal@svenskbyggservice.se eller ring
08-400 25 798

För er som har ett avropasavtal och vill att vi kommer och utför
takskottning kontakta oss via
avrop@svenskbyggservice.se eller
08-400 25 798

Byggentreprenad

Sker i nära samverkan med beställaren och avser allt inom byggnationer och renoveringar .... läs mer

Byggservice

Bygger på närhet, snabbhet och tillgänglighet för dig som kund. Både enstaka uppdrag som uppdrag på årsavtal.... läs mer

• Takskottning

Undvik snö och isrelaterade olyckor. Vi erbjuder proffesionellt vinterunderhåll på all typer av tak...... läs mer

ROT

Uppdrag riktade till privat-personer och fastighetsägare. Vi genomför små och stora ROT uppdrag...... läs mer