Byggentreprenad

Fasadrenovering
Svensk Byggservice utför alla typer av fasadarbeten i Stockholms
regionen och är specialicerade inom puts och träfasader. Vi åtar
oss arbeten såväl på större som mindre fastigheter. Kontakta oss
för en kostnadsfri inspektion och offert av din fasad.

Fönsterrenovering
Vi är specialister på renovering av träfönster. Men vi renoverar även genom att montera nya aluminiumbågar och förse karmar med aluminiumprofiler. Genom vår samarbetspartner har vi eget snickeri, måleri och glasmästeri som tillsammans renoverar fönster så att de alltid håller minst samma kvalitet som nya fönster. En extra specialitet är fönsterrenovering med energiglas. Det är ett mycket smart sätt att sänka boendekostnaden och att spara pengar för framtida fönsterunderhåll.


Takrenovering
Svensk Byggservice utför alla typer av takomläggningar
exempelvis betongpannor,lertegel,tegelprofilerad plåt
samt större plåttäcknings uppdrag. I samband med en
tak/-plåt omläggning är det oftast bra att se över detaljer
så som vindskivor, takbryggor, takstegar, hängrännor,
stuprör, takluckor mm.

Takplåtsmålning
Genom att sköta underhållet av plåttaket förlänger man takets
livslängd och förhindrar korrision. När takplåtens skyddsfärg
börjar flaga eller är nedbruten är det dags att måla om. Rostan-
grepp bryter ner plåttak, vilket ovillkorligen leder till
vattenskador och stora reparationskostnader.

• Byggentreprenad

Sker i nära samverkan med beställaren och avser allt inom byggnationer och renoveringar .... läs mer

Byggservice

Bygger på närhet, snabbhet och tillgänglighet för dig som kund. Både enstaka uppdrag som uppdrag på årsavtal.... läs mer

Takskottning

Undvik snö och isrelaterade olyckor. Vi erbjuder proffesionellt vinterunderhåll på all typer av tak...... läs mer

ROT

Uppdrag riktade till privat-personer och fastighetsägare. Vi genomför små och stora ROT uppdrag...... läs mer