Företaget

Svensk Byggservice, verksamma i Stockholm och mälardalen, är ett byggentreprenadföretag med inriktning på om- och tillbyggnation,
renoveringar samt vinterunderhåll av fastigheter. Våra kunder finns huvudsakligen inom byggsektorn, fastighetsförvaltning, bostads-
rättsföreningar och fastighetsägare. Svensk Byggservice har väl utvalda upparbetade partners som tillhör marknadens främsta hant-
verkare. Denna flexibla projektorganisation har skapats för att i första hand gynna kunden som alltid skall kunna lita på att vi levererar
högsta möjliga ändamåls anpassade kvalitet. Oavsett storlek på uppdraget har du som kund alltid en kontaktperson, vilket säkerställer
optimal kommunikation, kvalitetssäkring och leveransprecision.Byggentreprenad

Sker i nära samverkan med beställaren och avser allt inom byggnationer och renoveringar .... läs mer

Byggservice

Bygger på närhet, snabbhet och tillgänglighet för dig som kund. Både enstaka uppdrag som uppdrag på årsavtal.... läs mer

Takskottning

Undvik snö och isrelaterade olyckor. Vi erbjuder proffesionellt vinterunderhåll på all typer av tak...... läs mer

ROT

Uppdrag riktade till privat-personer och fastighetsägare. Vi genomför små och stora ROT uppdrag...... läs mer