Samarbetspartners

För att på bästa sätt kunna kund- och behovsanpassa de enskilda projekten arbetar vi med samarbetspartners. Svensk Byggservice har väl utvalda upparbetade partners som tillhör marknadens främsta hantverkare. Denna flexibla projektorganisation har skapats för att i första hand gynna kunden som alltid skall kunna lita på att vi levererar högsta möjliga kvalitet och ändamålsanpassning. Oavsett storlek på projektorganisationen har du som kund alltid bara en kontaktperson, vilket underlättar såväl kommunikation som kvalitetssäkring.


Byggentreprenad

Sker i nära samverkan med beställaren och avser allt inom byggnationer och renoveringar .... läs mer

Byggservice

Bygger på närhet, snabbhet och tillgänglighet för dig som kund. Både enstaka uppdrag som uppdrag på årsavtal.... läs mer

Takskottning

Undvik snö och isrelaterade olyckor. Vi erbjuder proffesionellt vinterunderhåll på all typer av tak...... läs mer

ROT

Uppdrag riktade till privat-personer och fastighetsägare. Vi genomför små och stora ROT uppdrag...... läs mer