Byggservice

Tjänsten bygger på närhet, snabbhet och tillgänglighet. Vi utför uppdrag med årsavtal men även enstaka löpande uppdrag. Våra kunder finns i såväl det offentliga- som privata näringslivet. De flesta arbeten innebär störningar, oavsett om det handlar om
ett bostadshus eller lokal med näringsverksamhet. Vårt mål är att minimera störningarna för fastighetens hyresgäster. Våra hantverkare är vana att arbeta i miljöer där verksamhet pågår. Självklart ser vi till att det är städat och snyggt efter genomfört arbete så allt kan återgå till det normala när vi lämnat arbetsplatsen. För oss är det viktiga att du som kund får den service du förväntar dig då du anlitar Svensk Byggservice.


Byggentreprenad

Sker i nära samverkan med beställaren och avser allt inom byggnationer och renoveringar .... läs mer

• Byggservice

Bygger på närhet, snabbhet och tillgänglighet för dig som kund. Både enstaka uppdrag som uppdrag på årsavtal.... läs mer

Takskottning

Undvik snö och isrelaterade olyckor. Vi erbjuder proffesionellt vinterunderhåll på all typer av tak...... läs mer

ROT

Uppdrag riktade till privat-personer och fastighetsägare. Vi genomför små och stora ROT uppdrag...... läs mer